Povelja

 

O Bošku Injcu

Boško Injac roden je 15.10.1946. u Vidovom Selu kraj Drvara (BiH) u kovačkoj porodici Milana i Joke Injac, rodene Knežević . Milan i Joka imali su, pored Boška, još petoro kćeri i jednog sina.
U Drvaru je Boško završio srednju tehničku školu nakon koje je upisao Tehnički fakultet u Boru.
Uporedo je radio u Rudarsko – topionočarskom basenu Bor, stvarao porodicu i studirao.
Zvanje diplomiranog inženjera metalurgije stekao je 1978.godine.
Bio je jedan od najperspektivnijih inženjera borskog rudnika bakra i, posebno, Topionice i rafinacije bakra, gde se isticao kao mladi rukovodilac.
Tragično je izgubio život u saobraćajnoj nesreci 29.06.1979.godine blizu Vratarnice kod Zaječara u nepunoj 33.godini života.
Uprava borskog Tehničkog fakulteta – Univerziteta u Beogradu je 2007.godine prihvatila predlog Boškove porodice da godišnja nagrada najboljem studentu Odseka za metalurgiju i inženjerstvo materijala, koju dodeljuje familija Injac, nosi naziv ”Povelja dipl.inž.Boška Injca”.

Kovačku tradiciju Milana Injca nastavio je do današnjih dana njegov drugi, stariji sin Branko na Vidovom Selu kraj Drvara.

 

povelja_bosko_injac


DOBITNICI POVELJE

2023: Aleksandar Nikolajević


2022: Marina Marković

Marina Marković, dipl. inž. metalurgije, kao najbolji student na studijskom programu Metalurško inženjerstvo (prosečna ocena 9,69), ovogodišnji je dobitnik nagrade „Povelja dipl. inž. Boško Injac“. Ovo je tradicionalna nagrada, koju porodica Injac još od 2007. godine dodeljuje najboljem svršenom studentu na studijskom programu Metalurško inženjerstvo na Tehničkom fakultetu u Boru.


2021: Avram Kovačević


2020: Miloš Vuleta

Na svečanoj promociji diplomiranih inženjera i mastera koji su u toku školske 2019/2020. godine stekli svoja zvanja na Tehničkom fakultetu u Boru, 01. 10. 2020. godine, kao student generacije proglašen je dipl. inž. Miloš Vuleta, koji je završio osnovne akademske studije na studijskom programu Metalurško inženjerstvo, modul Prerađivačka metalurgija, sa prosečnom ocenom 9,14.
Miloš Vuleta je, tradicionalno, kao najuspešniji student metalurgije dobio i nagradu Fondacije Injac koja se dodeljuje najboljem svršenom studentu metalurgije u protekloj školskoj godini.
Kao nadareni student, mladi kolega Vuleta je tokom studija učestvovao na letnjoj stručnoj praksi u kompaniji HBIS Serbia Group, čiji je i stipendista. Učestvovao je kao sportista na nekoliko Tehnologijada.


2019: Milica Jovkić


2018: Milko Karanfilovski


2017: Kristina Božinović

http://www.metalurgija.tfbor.bg.ac.rs/povelja-dipl-inz-boska-injca-dodeljena-kristini-bozinovic-studentu-odseka-za-metalursko-inzenjerstvo/

 http://www.tfbor.bg.ac.rs/aktuelnosti/2017/oktobar/openday.php


2016: Saša Đorđević


2015: Radojica Grekulović

2015 povelja2015 povelja 2

bor OPEN DAY Svečani prijem brucoša na Tehničkom fakultetu u Boru - Bor030

sa sajta www.bor030.net

2015 poveljainjac


2014: Angner Ana

DSC_0218    DSC_0220


2013: Tatjana  Momirović

povelja 2013


2012: Uroš  Stamenković


2011: Vladan  Andrejić


2010: Slavko Simov

2010_3 2010_1 2010_2 

 

 


2009: Slađana Vuleta

2009_3 2009_1 2009_2


2008: Milan Georgievski

2008_3 2008_1 2008_2


2007: Dušan Janjić

2007_4 2007_1 2007_2 2007_3

 


 

Porodica Injac, septembra 1975: Boško, Oliver, Olivera i Mirjanа

bor75g