Radna karijera

 

radnakarijera

Obavljani poslovi

 • advokatura
 • uprava
 • izdavaštvo, novinarstvo i
  marketing
 • kultura i obrazovanje

     Usavršavanja

 • seminar sa treningom 
  Kako zaštititi ljudska prava pred Evropskim sudom u Strazburu
  (2005)
  organizatori: Agencija lokalne demokratije i Savet Evrope
 • seminar Nov odnos PRema odnosima sa javnošću –
  program PRibližimo opštinu građanima (2005)
  organizatori: Centar modernih veština (Beograd), Vestminsterska fondacija za demokratiju, Balkanski fond za demokratiju (Nemački Maršalov fond), Društvo Srbije za odnose sa javnošću i PR komunikacije Hill & Knowlton
 • Nacionalni demokratski institut (2005)
 • seminar za šefove kabineta predsednika opština, sekretara u Izvršnom veću i predsednika Skupštine AP Vojvodine (2004)
  organizatori: Centar modernih veština i Fridrih Ebert fondacija
 • Senior Leader’s seminar – Total Quality Leadership (2000)
  organizatori: CIM College i Kabinet predsednika Izvršnog odbora Skupštine grada Niša
 • Međunarodni republikanski institut (1999)

     Prateće ili dodatne aktivnosti

 • zamenik predsednika Odbora za ravnomerni regionalni razvoj Stalne konferencije gradova i opština (2008 )
 • predsednik Upravnog odbora karling kluba (2008 )
 • član Nadzornog odbora udruženja za organsku hranu i zdrav život (2008 )
 • član Odbora za usluge članstvu SKGO (2006 – 2008)
 • Član Upravnog odbora ženskog odbojkaškog kluba prvoligaškog ranga (2000 – 2001)
 • član Komisije za odnose sa javnošću na nivou gradskog parlamenta (1997 – 2000)
 • sekretar vaterpolo kluba prvoligaškog ranga (1996)
 • član Forum romanum, kluba prijatelja rimskog prava i antike Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu (1990 – 2000)