Jul 102014
 

Oliver Injac:

VELIKE ADVOKATSKE ODBRANE

Knjigu Olivera Injca “VELIKE ADVOKATSKE ODBRANE” prate dve posebnosti:

1. Knjiga je delo mlade osobe čiji je životni i profesionalni put tek u usponu.
Obično ovakve knjige pišu vremešni ljudi iza kojih stoji određeno životno i profesionalno iskustvo koje im koristi u radu na ovakvim ili sličnim knjigama.
2. Knjiga je delo autora koji još nije stupio u advokaturu.
Obzirom na sadržinu knjige, prirodno bi bilo očekivati da to bude osoba iz advokature.

Ove posebnosti smatram vrlinama ove knjige.

PRVA:

– Na izradi ove knjige uloženi su ogromni napori, posebno u istraživačkom delu, uložena je velika energija i potrošeno veliko vreme.
Za ova ulaganja autor je znao pre no što je pristupio izradi knjige. Znao je i za rizike koje ovakav posao nosi. Na te napore i na te rizike autor je pristao.
A pristati na takve napore i na takve rizike može samo osoba sa velikom ambicijom – da stvori nešto vredno. A takve ambicije su odlika baš mladih ljudi.
Oliver je ovakvu ambiciju imao.
Zato mi danas imamo ovu knjigu.

DRUGA:

– Radeći na ovoj knjizi kolega Oliver je advokaturu posmatrao spolja, ne iznutra, ne kao advokat, već kao objektivna osoba sa strane, što knjigu čini objektivnijom, kako kod izbora besednika tako i kod pratećih objašnjenja.
Pri tome treba imati u vidu da autor raspolaže sa potrebnim teorijskim znanjima i praktičnim iskustvima iz besedništva što ga čini kompetentnim za ovaj posao i što mu je, i te kako, koristilo u izradi ove knjige.

Knjiga “VELIKE ADVOKATSKE ODBRANE” je i zanimljiva i korisna.
Zanimljiva za širu javnost, za svu pismenu populaciju.
Ovo zbog toga što su i advokatura i sudstvo, po prirodi svojih funkcija, stalno u optici javnosti, pa sve što se tu događa i što se tu govori interesuje širu javnost.
Zato smatram da ova knjiga, zbog svoje sadržine, može da zadovolji i radoznalost te javnosti. Knjiga je interesantna za svakog ko ume da čita.

KORISNA – za ceo pravnički svet.

Ona je, zapravo, višestruko korisna.

1. U ovoj knjizi je sadržan deo naše istorije.
Najvažnije besede u knjizi odnose se na događaje koji imaju istorijsku dimenziju.
Radi se o istorijskim događajima u jednom dužem vremenskom periodu – sredina 19. i čitav 20. vek.
To je prilika da o tim događajima obnovimo ili steknemo nova saznanja sagledavana iz jednog posebnog ugla. A to je ugao iz koga pravosuđe posmatra i objašnjava te događaje.
Zapravo se radi o više uglova – tužilački, branilački, sudski.
Za nas je zanimljiv branilački koji se iskazuje kroz besede advokata.
Te besede su značajne za sagledavanje i rasvetljavanje samih događaja i njihovih uzroka kao i za otklanjanje eventualnih dilema o tim događajima.
Jer besede obuhvataju širi društveni kontekst , što nam olakšava kod donošenja ocena o tim događajima.

2. Knjiga pruža korisna saznanja i o formalnim i materijalnim krivično-pravnim propisima a posebno o krivičnim sudskim postupcima kao i o načinu sudovanja i organizaciji sudstva u određenim vremenima i određenim društvenim okolnostima.
Pravosuđe j ogledalo duhovnog stanja jednog društva. Pa kada, kroz besede, gledamo u to ogledalo onda imamo pravu sliku tog društva. A ova knjiga daje, za to, dobru priliku.

3. Knjiga nam pruža priliku da steknemo određena saznanja o razvoju besedništva na ovim našim prostorima kroz čitav jedan vek.
Pažljivim isčitavanjem pojedinih beseda u knjizi uočićemo razlike u oblicima besedništva, u stilu, jeziku pa i u estetskom naboju. Estetski aspekt je značajna komponenta besedništva ali nikada ne treba zaboraviti da beseda nije sama sebi cilj. Besedništvo uopšte, a sudsko posebno, ima svoj cilj koji želi da ostvari, svoju metu koju želi da pogodi. Ona je sredstvo da se do tog cilja dođe.
Ova knjiga je najbolji dokaz za to. Svaka beseda imala je svoju metu, neka je pogodila, neka je promašila.

4. Ova knjiga daje dragocen nauk advokatima, mladim posebno, o tome kako se pristupa ozbiljnim odbranama, kako se one pripremaju, kako se organizuju, kako se kroz selekciju ogromnog činjeničnog materijala dolazi do bitnog.
I još više – kako treba negovati lep i ekonomičan jezik, kako se besede čine estetski bogatijim.
Čitaoci će primetiti da u pojedinim besedama postoje koncepcijske razlike kao i razlike u stilu i jeziku ali da razlike u profesionalnoj odgovornosti, upornosti i hrabrosti skoro da i ne postoje.
Ova knjiga, kroz besede u značajnim sudskim predmetima, predstavlja najbolju potvrdu uloge i značaja advokature kao javne službe.
Kad god su ostali segmenti pravosuđa podbacili a to je, kako vidimo iz knjige, bilo često, advokatura je bila tu da ih vrati na pravi put, a to je put borbe za pravdu.
Eto, zbog svih ovih vrlina, ovu knjigu iskreno i sa zadovoljstvom preporučujem svima, advokatima posebno.
Ovom knjigom Oliver je dao svoj veliki doprinos unapređenju sudskog besedništva i veliku uslugu advokaturi.
Očekujemo da Oliver učini još veću uslugu advokaturi – da u nju uđe.
Dobro nam došao Olivere!

Živojin Šestić
Kikinda 22.6.2007.