Jul 012014
 

Dragoslav Simić: U odbranu profesora Mihaila Đurića – izbor najboljih beseda sa takmičenja u govorništvu studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu od 1994. do 1998. godine, Beograd 1998.

omot