Jul 012014
 

Književne novine, Beograd br. 1044/2001, Ciceron o srećnom životu injac.net

ciceron

Raška, Raška br. 38-39/2003.Gradio sam Dečane, Ciceron…, Zvono, Da li je

raska raskapesme

Anđeo, ime, plamen Beograd 2004.Sajam knjiga

andjeo

andjeopesma

Rudnička vrela 2004.Gornji Milanovac 2004.Zvono

vrelavrelapesma

Između dva sveta Niš 2006. Sanovnik

izmedjuizmedjupesma

Almanah Palilula – Niš 2007. Gradovi (Bor, Beograd, Niš)

almanahalmanahpesma