Dec 282017
 

IRENA MOJOVIĆ Beograd, 28.10.2017. godine 62. Međunarodni Beogradski sajam knjiga
Promocija knjige Oliver B. Injac, VELIKE ADVOKATSKE ODBRANE Izdavač: STAMPAR MAKARIJE, Beograd 2017. godine

Pozdravljam poštovanog, autora , advokata Olivera Injca i kolege koji danas sa mnom promovišu ovu knjigu – advokate Iliju Radulovića, Veljka Delibašića i sve vas prisutne !
Zahvaljujem na pozivu da sudjelujem na ovoj promociji. Imala sam zadovoljstvo da budem i jedan od recenzenata još jedne Oliverove knjige ADVOKATSKA ČITANKA, rijetke i dragocjene knjige u kojoj autor advokat nesebično daje dobre savjete mladim kolegama advokatima, a podsjetnik je i našim starijim kolegama. Kao nekadašnji novosadski i banjalučki advokat, a sadašnji sudija i potpredsjednik Ustavnog suda Republike Srpske, čast mi je da danas učestvujem u promociji ove izuzetno značajne knjige o velikim advokatskim odbranama na ovom skupu prijatelja knjige.
Ova lijepa i korisna knjiga je najobimnija zbirka sudskih govora na srpskom jeziku. Istovremeno, ova knjiga je svojevrsna istorija advokature na našim prostorima. Ona govori o jednoj od najstarijih
pravničkih profesija – advokaturi, odnosno, najviše o kruni advokatske profesije – advokatskim govorima u advokatskim odbranama. Preciznije rečeno, ovdje su sakupljene advokatske odbrane koje je sam autor svojim subjektivnim autorskim pravom označio kao „velike“. Zašto je jedna advokatska odbrana velika – nije samo zato što ju je pripremio i izgovorio jedan advokat ili više advokata koje u njihovo vrijeme smatraju velikim. Autor se u izboru advokatskih odbrana rukovodio, kako kaže, onim odbranama koje su predstavljale sliku vremena u kome su se sudski procesi vodili. Autor se poslužio riječima, ne jednog advokata, nego jednog sudije koji kaže da se: “ snaga jedne presude ne ogleda samo u kažnjavanju krivca već i u oslobađanju nevinog“.
Nekoliko riječi o autoru već ste čuli. Oliver Injac učesnik je mnogih takmičenja iz besjedništva kao nekadašnji takmičar za vrijeme studija na Pravnom fakultetu u Beogradu od 1994. godine i kasnije kao član žirija i ostao je veliki zaljubljenik u besjedništvo. Živi i radi u Nišu, gradu odakle je potekao nekada i Konstantin Veliki, rimski car koji je 324. godine naredio da se gradi Konstantinopolj, Novi Rim, kasniji Carigrad kako se nazivao današnji Istambul, preko koga je Evropa dobila znanja antičkog svijeta, pa i znanje o antičkoj retorici i advokaturi. No, izvorno porijeklo ovog autora je iz Krajine, iz okoline Drvara. Sigurno su i njemu pored pravničkog obrazovanja koje je stekao na Pravnom fakultetu u Beogradu, od starijih generacija prenesena pozitivna svojstva našeg mentaliteta s gledišta besjedništva, rječitost i osjećaj Za lijepo, slikovito i mudro izražavanje. Ovu knjigu treba znati i čitati i zato o knjizi i onom o čemu knjiga govori večeras treba nešto reći.
Pred nama je knjiga koja je prvi put objavljena 2004. godine. U toj knjizi je objavljena 31 advokatska odbrana. Ovo izdanje je obogaćeno sa nekoliko novih advokatskih odbrana. Jedna od njih odnosi se na krivični postupak protiv ministra finansija Republike Srpske, zatim na Dobojsko ubistvo 1966.- branioca dr. Borislava Ignjatovića, odbrana Veljka Delibašića u predmetima savremenog narko Beograda 90. tih i 2000. tih i dr Save Strugara, kao branioca advokata Srđe Popovića u jedinstvenom slučaju „krivičnog djela odbrane klijenta“. U ovoj knjizi su od ranije sakupljeni i objavljeni slavni advokatski govori Mihaila Polita u odbranu Miletića, Dr Hinka Hinkovića, koji brani srpske rodoljube na poznatom „veleizdajničkom procesu“ u Zagrebu 1909. godine, Dragutina Tasića, koji brani svoju rođenu sestru, Veljka Kovačevića , branioca Dilasa, Dr Mihaila Aćimovića, sudar vozova 1956. godine, File Filote, koji oslobađa optuženog koristeći poznato pravilo in dubio pro reo – u sumnji treba presuditi u korist slabije strane (optuženog), Velimira Cvetića, branioca poznatog glumca Pavla Vujisića u saobraćajnom udesu, Radoslava Nedića, koji je zastupao u sporu Pablo Pikaso- Dora Mur), a koji je pred francuskim sudom kao mlad advokat ne znajući kako da u tom času na francuskom postavi svoj zahtjev za naknadu štete, postavio ga na latinskom jeziku koji je ponio sa svoga gimnazijskog školovanja i učenja rimskog prava na Pravnom fakultetu u Beogradu. Sud je to uvažio. Tu je i govor Veljka Guberine, odbrana optuženog za izvršenje tri ubistva i jedan pokušaj ubistva, zatim, odbrana advokata Vitomira Kneževića, koji je branio profesora Mihaila Durića. Redaju se odbrane advokata Milana Vujina, Jovana Barovića, Ilije Radulovića, Strahinje Kastratovića, Dr Slobodana Beljanskog i drugih.
Da bi čitalac lakše razumio odbrane, autor daje biografske podatke advokata, fotografije, činjenice koje se odnose na slučajeve, podneske, dalju sudbinu predmeta i samog advokata, izvode iz štampe osuđenju. Čini nam se dok čitamo pojedine odbrane da nas to prenosi u vrijeme događaja u kome se pokazuje svo lice i naličje vremena, mane i vrline naroda i usponi i propasti država i vlasti koje su se ovdje smjenjivale kroz istoriju.
Čitajući ovu knjigu možemo zaključiti da su veliki advokati bili veoma obrazovani ljudi. Nisu oni znali samo pravo. Oni su poznavali i filozofiju, psihologiju, retoriku. U njihovim govorima došla je do izražaja misao Aristotela o snazi izgovorene riječi, koji je pisao da je „zadatak besjedništva da osigura pobjedu istine i pravde“.
Tajne advokatske odbrane davno su u nekim elementima otkrivene, isto kao što je mnogo tajni modernog prava otkriveno u rimskom pravu. Tog kulturnog naslijeđa nisu se odrekli ni advokati iz knjige Olivera Injca. Advokatu ostaje trajni zadatak o kome je još Ciceron govorio- tako da u dokazivanju treba da bude suptilan, u zabavljanju umjeren, a u ubjeđivanju žestok. Kada se detaljnije čita ova knjiga, ne možemo da se otmeno utisku da su svi govori protkani mislima o problemima života, Svaki govor je i istorijsko svjedočanstvo o jednom vremenu koje ostaje iza nas, a neki advokati čije su odbrane u ovoj knjizi su bili ili su još naši savremenici.
Advokati su oni koji noći provode u bdijenju da bi pravnu pomoć pružili onima koji ih za nju mole. Pri tome je uvijek tajna koju Svaki mora sam iskusiti, koliko treba vještine koja će mu pribaviti naklonost klijenata i građana i naroda u cjelini, da bi imao i zadržao neophodno uzvišeno dostojanstvo i prijatnu korist. Svaka odbrana u ovoj knjizi je odraz stila advokata. Od advokata, opet, ne traži se samo nešto korisno, nego mnogo više od toga – traži se spasenje. Citajući ovu knjigu možemo zamisliti sa čim su se sve advokati koji se ovdje spominju borili. Nisu to bile samo činjenice i pravni problemi, sudije i tužioci, nego vjerovatno i stranke koje su branili. No, trebalo im je sigurno izboriti se i samima sa sobom. Nije lako izbjeći ljutnju i revolt koji su sigurno u njima izazvani nepravdom vremena u toku procesa. Trebalo je boriti se prikrivajući ta osjećanja, jer kao advokati trebali su pokazati stalozenost i profesionalnost.
Na kraju, demokratija se ne može zamisliti bez retorike, bez advokature, bez slobode govora. Svaki advokat će morati da se sam snalazi i nađe svoj način odbrane, ali u životu nije dovoljno učiti na svojim iskustvima. Da biste bili veliki advokat, morate da vidite kako su drugi radili da savladate ovaj teški zanat. Zato je ova knjiga veoma dobra i korisna za sve one koji se opredijele za advokaturu i obični ljudi mogu naći interesantno štivo za sebe. Svaka ova odbrana je i posebna pozorišna predstava. Zato Vam toplo preporučujem ovu knjigu Olivera injca: „Velike Advokatske odbrane“.